translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
TERMO PRINTERI S KAPACITETOM FOLIJE DO 450 M


Na slikama gore je osnovna verzija ZT220

Termalni printeri Zebra ZT200 zdru?uju vrline industrijskih i stolnih pisa?a te su zato primjereni za sve koji opa?aju da im desktop modeli ne nude dovoljno. Preporo?amo ih u bran?i kao ?to su proizvodnja, logistika, trgovina i zdravstvo, za tiskanje etiketa do ?irine 104 mm, pri brzini 152 mm/s i razlu?ljivosti tiskalne glave 8 to?ki/mm (203 dpi). Naredbeni jezici: ZPL I, ZPL II i potpora za XML i UNICODE znakove. Ugra?ena memorija RAM i FLASH imaju kapacitet 128 MB. Komunikacija: serijski RS-232 i USB 2.0. Transparentni i reflektiraju?i senzor. Promjer nosa?a naljepnica za jezgru naljepnica fi 25 - 76 mm.

Va?ne konkurentne prednosti:
 • pobolj?ana mehanika navijanja folije
 • sukladnost s EU standardima "EnergyStar" (zelena javna nabava)

  Na volju su u 2 verzije, ZT220 i ZT230, koji se razlikuju po:
 • ku?i?tu (ZT220 ima ku?i?te iz otpornih polimera, a ku?i?te ZT230 je u cjelosti metalno (preporu?amo za industrijska okolja)
 • kapacitetu tiskalnog traka, du?ine 300 m (ZT220) i ve?i - 450 m (ZT230)
 • ugra?enom namata?u nosive trake naljepnice (ZT230)
 • LCD prikaziva?u s jednostavnim korisni?kim menijem i dodatnim tipkama (ZT230)

  Zebra ZT230 je termalni tiska? s mogu?no??u du?e folije (450 m) i robusnim metalnim ku?i?tem

  ZT200 naj?e??e upotrebljavamo u rje?enjima:
 • Tiskanje naljepnica po zahtjevima va?e aplikacije
 • MOBOS Skladi?te
 • za jednostavno skladi?te - Regal
 • Inventura osnovnih sredstava

  Uz seriju printera Zebra ZT200 preporu?ujemo softver za naljepnice NiceLabel

  Tehni?ki podaci

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve produkte i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo kompletnu podr?ku i pomo? kao i odr?avanje u vlastitom servisu.


  Zebra ZT230 ima serijski ugra?en LCD display s jednostavnim korisni?kim menijem i dodatnim tipkama
  
  na vrh 

  nazaj

 •     VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>