translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
MOBOS TERENSKA PRODAJA

   

Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za terensku prodaju.

                               

Paket MOBOS Terenska prodaja sastavljaju moduli:

 • Terenska prodaja - prodaja iz vozila, inventura u vozilu, cjenovna politika, izrada i tiskanje dokumenata: otpremnica ili ra?un za robu (komadno, ?ar?a, serijski broj, rok uporabe),

 • Tiskanje - tiskanje dokumenata A4 ili potvrda/ra?una,

 • Rute - ure?enje ruta i asortimana,

 • Zaprimanje - zaprimanja robe, povrati, reklamacije itd.,

 • Sljedivost - uporaba podataka o sljedivosti (serijski broj, ?ar?a, rok uporabe),

 • Povijest - uvid u prija?nje isporuke/narud?be,

 • Potpis - potpisivanje dokumenata na ru?nim ra?unalima,

 • Zalihe - provjera zaliha u realnom vremenu.

     

  Paket Terenska prodaja je dio cjelovitog sistema MOBOS. On je na volju u razli?itim paketima, koje lako me?usobno kombiniramo. Tako mo?emo istovremeno na istom terminalu raditi s vi?e paketa, npr. TERENSKA PRODAJA, PRIKUPLJANJE NARUD?BI i SKLADI?TE.

  Studija primjera u PDF: IT PODR?KA ZA PRODAJU NA TERENU I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA

  Omogu?ite svojoj ekipi prodava?a, da se ?to bolje pribli?i kupcu s rje?enjem MOBOS, koje je  povezivo s Va?im informacijskim sistemom. Upitajte na ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  Letak u PDF za lak?i tisak.
  Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.

       

  Povezivanje va?im informacijskim sustavom? Upotrebljen je SQL bazni sustav i podr?ani su svi suvremeni na?ini izmjene podataka (XML, Web service ... i TXT).


  
  na vrh 

  nazaj

 •     PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>