translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
PODROBNIJI OPIS RJE?ENJA SISTEMA MOBOS

                                           


MOBOS Terenska prodaja
Funkcionalnosti aplikacije za prodaju na terenu:
 • ne treba stalne veze s baznim sistemom
 • podatkovna baza na robusnom terminalu za rad na terenu
 • podatkovna baza u centrali s PC klijentom za obrade i ure?ivanje
 • prijenos podataka: GSM ili be?i?a mre?a, kabel ili podstavak
 • rad s rutama, asortimani, ?ar?e, rokom uporabe, gotovinom
 • dokumenti: izdavanje, zaprimanje, me?uskladi?nica, blagajna

  Tjeka rada na terminalima:
 • izrada dokumenata
 • slanje dokumenata u ?middleware?
 • preuzimanje ?ifranata i po?etak novoga ciklusa

  Tjeka rada ?middleware?
 • prijem dokumenata s terminala
 • izvoz dokumenata u ERP
 • sinhronizacija sa zalihom iz ERP-a
 • priprava ?ifranata, zalihe i ostalih nu?nih podataka za slanje na terminal

  MOBOS Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje
  Funkcionalnosti aplikacije za prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje:
 • ne treba stalne veze s baznim sistemom
 • podatkovna baza na robusnom terminalu za rad na terenu
 • podatkovna baza u centrali s PC klijentom za obrade i ure?ivanje
 • prijenos podataka: GSM ili be?i?no omre?je, kabel ili podstavak
 • rad s rutama, asortimani i prioritetima, koji su vezani na asortimane
 • dokumenti: narud?be, preporuke, prisutnost robe na policama, ?out-of-stock?

  Pospje?ivanje prodaje:
 • izrada narud?be na dostavnom mjestu
 • una?anje podataka o prisutnosti blaga na policama
 • povremena kontrola stanja na policama sa skeniranjem produkata
 • obrada podataka i priprema analize za voditelja prodaje
 • analiza stanja po djelatniku i dostavnom mjestu

  Tjeka rada na terminalima:
 • izrada dokumenata
 • slanje dokumenata u ?middleware?
 • peuzimanje ?ifranata i po?etak novoga ciklusa

  Tjeka rada ?middleware?
 • prijem dokumenata s terminala
 • izvoz dokumenata u ERP
 • sinhronizacija sa zalihom iz ERP-a
 • priprava ?ifranata, zalihe i ostalih nu?nih podataka za slanje na terminal


  MOBOS Skladi?te
  Funkcionalnosti aplikacije za rad u skladi?tu:
 • ne treba stalne veze s baznim sistemom
 • prijenos podataka: GSM ili be?i?no omre?je, kabel ili podstavak
 • priprema po prijedlogu (komision) te rad sa ?ar?ama i rokom uporabe

  Tjeka rada na terminalima:
 • izrada dokumenata
 • slanje dokumenata u ?middleware?
 • preuzimanje ?ifranata i po?etak novoga ciklusa

  Tjeka rada ?middleware?
 • prijem dokumenata s terminala
 • izvoz dokumenata u ERP
 • sinhronizacija sa zalihom iz ERP-a
 • priprava ?ifranata, zalihe i ostalih nu?nih podataka za slanje na terminal

  Dokumenti
  Glava dokumenta:
 • prikaz popisa ve? izra?enih dokumenata, popravak ili izdavanje novoga
 • izbor stranke ili izbor na podlozi rute
 • izbor ulaznog i izlaznog skladi?ta te ?eljnoga datuma dostave - izdavanja
 • unos veze i opaske na ishodi?ni dokument
 • uvid u otvorene stavke stranke
 • provjera blokade stranke
 • uplata gotovine i ukidanje blokade
 • tiskanje, zaklju?ivanje i slanje dokumenata

  Pozicije:
 • prikaz ve? izdanih pozicija za dokument
 • prikaz ?eljenih koli?ina za izdavanje za odre?eu poziciju (komision)
 • unos koli?ine direktno na zaslonu pozicije za ubrzanje rada(naru?ivanje)
 • unos podataka o prisutnosti na polici s mogu?no??u kontrole koli?ine produkata
 • unos koli?ine, rabata i cijene
 • uporaba izabranoga asortimana
 • uporaba asortimana vezanoga za odre?eni dokument
 • unos koli?ine u komadima kao i u pakiranju
 • mogu?nost rada s pakiranjima kao umno?kom minimalne koli?ine

  ?ar?a, lot i serijski broj:
 • prikaz ve? izdanih serijskih brojeva za izbranu poziciju
 • prikaz ve? izdanih ?ar?i za izbranu poziciju
 • unos broja potrebnih serijski brojeva - ?ar?i za izbranu poziciju
 • izdavanje/preuzimanje ?eljene koli?ine ili to?no ?eljenog serijskog broja (komision)

                                             

  Skladi?te, Terenska prodaja, Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje su paketi cjelovitog sistema MOBOS, koji mogu istovremeno djelovati na istome terminalu.
  Ako ve? imate ru?na ra?unala, mo?emo u po?etnoj fazi projekta provjeriti, jesu li primjereni za rad na?e aplikacije.

  Reference
 • paketi MOBOS Skladi?te, Terenska prodaja, Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje koriste se na vi?e od 100 terminala i 80 mobilnih printera
 • modul InventuraOS koristi 150 organizacija na vi?e od 200 terminala

  Za?to LEOSS
  Jo? od godine 1990 skrbimo za razvoj inovativnih i korisnicima prijaznih rje?enja, koja se temelje na tehnologiji barkoda i RFID. Delujemo na podru?ju automatske identifikacije i mobilnoga prihvata podataka. Skrbimo za automatizaciju poslovnog procesa i osiguranje sljedljivosti. Sura?ujemo s najuglednijim svjetskim proizvo?a?ima opreme. Osiguravamo:
 • ozna?avanje (printeri naljepnica i kartica),
 • identificiranje (?ita?i za barkod i RFID),
 • mobilno ra?unalni?tvo (ru?na ra?unala - terminali) ,
 • cjelovita rje?enja,
 • dodaci,
 • usluge (servis, tiskara, savjetovanje).

  Stru?nost na navedenim podru?jima dokazuje se kod vi?e od 3.000 zadovoljnih tvrtki ili ustanova ? na?ih klijenata.
  Za prakti?nu prezentaciju potra?ite nas na:

  LEOSS ADRIA-KOD d.o.o.
  Ne?i?eva 2C
  10020 ZAGREB
  T: (01) 2015 500
  GSM: 091 2015 500
  E:  OPIS MODULA MOBOS TERENSKA PRODAJA, MOBOS SKLADI?TE TE MOBOS PRIKUPLJANJE NARUD?BI I POSPE?IVANJE PRODAJE

  Studija primjera u PDF IT PODR?KA ZA PRODAJU NA TERENU I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA

  Inventura neka postane rutina

  MOBOS Terenska prodaja

  MOBOS Poslovna rje?enja

  MOBOS Skladi?te

  MOBOS Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>