translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
KNJIGA POHVALA I PRITU?BI

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
From: "LEOSS Bernard"
Sent: Wednesday, February 29, 2012 2:39 PM
Subject: Re: Zebra

Super, da smo do?li do pozitivnog rije?enja. Siguran sam, da bez timskog rada (V + K + B) ni bi rije?ili problema. Hvala za pohvale, ne bi trebalo :-)

G. V., ako bude? trebao jo? neki support ili sli?no, slobodno nas mo?e? kontaktirati. Ali posle tvog izuzetnog anga?maja oko ovog problem?i?a sa Zebrom smatram, da sad o Zebri ve? sve zna? :-).

Veselim se nadaljnje suradnje.

Lp,

Bernard

-------------------------------------------
To: "LEOSS Bernard"
Cc: "LEOSS Kre?o"
Sent: Tuesday, February 28, 2012 1:48 PM
Subject: Re: Zebra

V.,

zahvaljujem Ti na pohvalama za moje Slovence. Stvarno su odli?ni kako si napisao i ja iza njih bez rezerve stojim ve? 12 godina, od na?eg prvog susreta i po?etka suradnje i niti jednom nisam po?alio.

Hvala Ti na potvrdi za uzimanje rezervnih djelova i printera Zebra kod nas.

Jednako tako zahvaljujem Ti na korektnosti u vezi neke naknade za uslugu, odsko?io si iz prosjeka koji bi se ina?e o?ekivao, i to smo svi znali od po?etka.

Ja sam ve? nadoknadio za podr?ku prema Ljubljani, a mi ?emo se dogovoriti, bez problema.

Bernard i Damjan su mi ve? dali pohvalu za Tebe jer im nije problem pomo?i nekom s Tvojom razinom znanja. Nastavljamo.

Javi ?ta treba? od rezervnih djelova i,

Lp
Kre?o

-------------------------------------------
To: "LEOSS Bernard"
Cc: "LEOSS Kre?o"
Sent: Tuesday, February 28, 2012 1:48 PM
Subject: Re: Zebra

Bernarde,evo odgovora od kolege:

"Bok,
Evo danas probao ponovno sve ispo?etka i ok se pona?a nakon 6 ga?enja pozvala normalno fontove. Po?ekat ?u jo? ovaj tjedan al mislim da smo rije?ili, osim kod promijene papira pi?e? paper-jam? i nakon drugi put ?to kalibrira do?e u normalno radno stanje? Pozdrav"

izgleda da smo rije?ili problem. Hvala ti na VELIKOJ pomo?i. Hvala i kompletnoj LEOSS tvrtki.

Na?a tvrtka posluje od 1994 godine i nikad nismo nai?li na nekoga tko je tako spreman, bez ikakve obveze, pomo?i. Slovenci, svaka ?ast.

Kre?o, evo ?to da ti ka?em. Ovi tvoji de?ki su izvanredni. Neznam kako da Vam se odu?imo. Ako ho?e? ispostaviti ra?un daj me samo nazovi pa da se dogovorimo. Znajte da na?a tvrtka ?to se ti?e pisa?a Zebra od sada posluje samo s vama. Sve rezervne dijelove i nove printere uzimamo od Vas. Imali smo sastanak i dogovaramo nabavku novih Zebri.  Mi njima ve? dosta vremena servisiramo Zebre ali ?elimo preuzet na sebe i nabavku istih. Imaju ih dosta tako da bi trebalo biti posla.

A nije mi ote?ala ni ?injenica ta da su im prodali novi printer i onda odustali od ovog problema koji mi je Bernard rije?io.   Bernarde tebi veliki pozdrav a Kre?o mi se ?ujemo.

lp

V.

-------------------------------------------
From: "LEOSS Bernard"
Cc: "LEOSS Kre?o" ; "LEOSS Damjan"
Sent: Friday, February 24, 2012 2:52 PM
Subject: Re: Zebra

Zdravo,

to sve je i meni vrlo ?udno. Neobi?no pona?anje...

Namjen Flash memorije je permanetno memoriranje fontova, grafike, ZPL formata. A taj printer se pona?a kao da se sve stavlja na RAM.

Preko kojeg porta se namje?ta fajle i printa (USB, Ethernet, serijski ...) ?

?ta se desi, ako posle downloada Autoexec.zpl i fontova, gasi? printer za npr. koji minut, onda upali? i pri?eka?, da na LCD-ju vidi? PRINER READY i onda isproba??

U varianti, kad imamo u Autoexec.zpl definirane fontove, ne trebamo vi?e CW komandi, kad izpisujemo!

#
1) Predla?em, da idemo od po?etka. Zna?i, iz printera izbri?e? oba dva fonta i Autoexec.zpl.

2) Poku?aj jo? sa inicializacijom Flash Memorije printera:


3) Opet downloadaj fontove i Autoexec.zpl, pa potestiraj (ON/OFF,...).

##
Ako ne uspije?, mo?da ne?to nije u redu sa firmware-om printera.
Onda ga treba? ponovo nalo?iti:
http://www.zebra.com/id/zebra/na/en/index/drivers_downloads/firmware/firmware_for_printers.html?searchid=1330087600553#

###
Ako i sada ne ide, onda bi bilo najbolje, da mi ?alje? ta?an model (npr. Zebra 110xi4 200dpi), verziju firmware-a printera (vidi na displayu printera), pa part number (P/N) i serial number (S/N) tog modela (na nalijepnici na printeru).
Pa ?u se raspitat kod proizvo?a?a.

Lp,
Bernard

-------------------------------------------
Friday, February 24, 2012, 1:13:13 PM, you wrote:
===R<==============Original message text===============
Evo ovo s Autoexec.bat je isprobano i ne radi svaki put. Nekad kod paljenja bude sve ok a nekad ne.

Recimo da od pet resetiranja dva puta ne pro?e. Kolega je svaki put ugasio po?ekao 5-10 sekundi i onda upalio.

Sada mi ovo vi?e nema smisla.
Za?to nekad prihvati a nekad ne?


lp

V.

-------------------------------------------
From: "LEOSS Bernard"
Cc: "LEOSS Kre?o" ; "LEOSS Damjan"
Sent: Thursday, February 23, 2012 4:43 PM
Subject: Re: Zebra  

Zdravo V.,

izgleda, da si printer posle izklopa ne zapamti povezave izme?u fonta i slova Q i R, pod kojim jih zovemo.
Mo?da bude najbolje, da se te stvari stave u Autoexec.bat file i stavi na Flash memoriju E: od printera. Onda ?e se kod svakog novog paljenja printera prvo setirati Q i R. Onda bi trebalo to raditi.

U prilogu ?aljem Autoexec, kojeg treba? slati an printer, istim putem kao druge fajlove (ZSU ili DOS ili ...).
Onda bi trebao u listi fajlova vidjeti i AUTOEXEC.BAT.
Printer OFF/ON, pa da vidimo.

Poku?aj i javi!

Pozdrav,
Bernard
LEOSS


Thursday, February 23, 2012, 2:50:29 PM, you wrote:
===R<==============Original message text===============
Po?tovani!

Bernarde, Damjane hvala Vam na trudu oko ovog, na?alost nije uspjelo. Jo? uvijek, kad se ugasi, izgubi na?a slova.

Eto ovo su mi poslali kao odgovor. Sve je napravljeno prema va?im uputstvima.

"Evo probao i nije uspjelo.

Da pojasnim sliku u privitku, kada gledamo od kraja prema po?etku kako je bio postupak. Prvo sam izbrisao sve fontove na E disku i kopirao tvoje fontove ?to mi poslao, nakon toga ispisao E disk i vide se fontovi na slici.
Pustio file 852fon.zpl pa ispis E diska na zebri i nije bilo dobro zatim pustio 852.zpl pa 852fon.zpl i ispis E diska i onda dobro ispisuje dok se ne ugasi!"

hvala

lp

V.
   


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


  na vrh 

  nazaj

    MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>