translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
PREUZIMANJA, IZDVANJA I KOMISIONIRANJA UZ SPECIALIZIRANI TERMINAL HONEYWELL DOLPHIN 99GX

Preuzimanja, izdvanja i komisioniranja su skladi?ne operacije, koje obi?no va?e kao rutinske, ?to nikako ne zna?i, da ne ostavljaju posljedice. Slobodno pitajte svoje skladi?tare i ostale suradnike, koji su svakodnevnim mobilnim dohvatom podataka jako optere?eni. Zbog toga, za rad u skladi?tima, posebno preporu?ujemo specializirani terminal Honeywell Dolphin 99GX.

Ve?u efikasnost omogu?uju njegove posebnosti:
 • ergonomsko oblikovana dr?ka u obliku pi?tolja (?pistol grip?),
 • ugra?ena kamera za fotografiranje u boji (Adaptus? Imaging tehnologija 6.0 za br?i dohvat podataka u linearnim i 2D bar kodovima),
 • ?vrsto ku?i?te, koje odgovara standardima za?tite IP64 (?heavy duty?),
 • visok stupanj izdr?ljivosti (do 2000 padova sa visine 1 metar, ?ak i 1,83 m),
 • dijelovanje u te?kim radnim uvjetima - temperaturni razmak: -20? C do +50? C (?harsh environment?),
 • brojne komunikacijske mogu?nosti za br?i prijenos dohva?enih podataka (WLAN 802.11a/b/g/n i WLAN Security, WPAN Bluetooth?V2.1, WWAN 3,9G) te
 • odli?na baterija za produ?eno vrijeme dijelovanja (vi?e od 9 sati kod intenziteta skeniranja bar koda i prijenosu podataka (WLAN) (svakih 9 sekundi),
 • mogu?nost izbora me?u alfanumeri?kim tipkovnica s 34, 43 ili 55 tipki.

  Dolphin 99GX je moderan i robustan terminal za skladi?te, s dr?kom u obliku pi?tolja

  Tehni?ki podaci

  Doma?a strana dobavlja?a Honeywell

  Ostala ponuda dobavlja?a Honeywell na na?i web stranici

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika i transport
 • trgovina

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • MOBOS skladi?te
 • RF skladi?te

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Za radnje, kao ?to su: komisioniranje, preuzimanje, izdavanje, me?uskladi?ni prijenosi itd. preporu?ujemo Dolphin 99GX s dr?kom u obliku pi?tolja.  

  
  na vrh 

  nazaj

 •     NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>