translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
ZAPESTNE TRAKE ZA SVE PRILIKE


Sve Zebrine zapestne trake su vodootporne (iznimka je Z-Band Fun) i izra?ene iz ?vrstog lakog materijala, koji se ne trga i ne raste?e. Na volju su u 7 boja i univerzalnih veli?ina, namje?tanje je jednostavno, nevezano na veli?inu ruke. Obzirom da su presvu?eni posebnom termoaktivnom tvari, u uporabi za tisak su odgovaraju?i termi?ki tiska?i odli?ne kvalitete ispisa raznih podataka, uklju?uju?i i barkod.

Za tiskanje na zapesnice preporu?amo stolne tiska?e (npr. Zebra LP 2844), a za ?e??e tiskanje industrijski tiska? Zebra S4M. Specijalizirani tiska? za tiskanje na zapesnice je Zebra HC100. Ako na trake ne ?elite tiskati sami, nudimo Vam uslugu tiska i trake priredimo prema specifi?nosti Va?ih potreba. Narud?be primamo na leoss@leoss.eu ili na telefon (01) 2015 500.

 

Zapestne trake naj?e??e sre?emo u zdravstvenim ustanovama, npr. bolnicama, ali se zanimanje za njihovu uporabu brzo ?iri. Tako ih sre?emo na priredbama, kao ?to su: koncerti, poslovne konferencije, festivali, promocije itd. i na lokacijama kao ?to su: ljetovali?ta, restorani, terme, zabavi?ta, vodeni parkovi, disko klubovi, hoteli, fitnes centri, sport itd.

   
Termalne zapestne trake Zebra Z-Band Fun

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Konferencija
 • Tiskanje naljepnica po zahtjevima va?e aplikacije

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

   
  Zapestne trake Z-Band Splash su otporne na vodu

  ZAPESTNE TRAKE ZA SVE PRIGODE (DOGA?AJE, KONCERTE, ZABAVE, TERME I ZABAVI?TA)  Repromaterial Zebra za etikete te kartice
  RFID header
  Barkod potpis
  Brza narud?ba repromateriala
  Gratis dostava repromateriala po Hrvatskoj LEOSS Adria - Kod
  InventuraOS banner

  
  na vrh 

  nazaj

 •     TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>