translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
OPTI?KO PREPOZNAVANJE ZNAKOVA (OCR)

?to je OCR (Optical Character Recognition)?

Funkcija OCR (Optical Character Recognition) zna?i sposobnost uklju?ivanja odre?enih znakova (teksta) u obliku slika i transformacija nazad u tekst, kao u slu?aju ru?nog unosa teksta preko tipkovnice. Zna?i, radi se o opti?kom uklju?ivanju odnosno automatskom ?itanju otisnutih slova i brojki, sa usporednim prepoznavanjem pojedinih uklju?enih znakova (oblik umjetne inteligencije, poznate kao prepoznavanje uzoraka, koji identificira pojedina?ne znakove teksta sa strane, sadr?ajno sa oznakama interpunkcija, razmaka i krajeva redaka). Kod toga se uzima u obzir, da ide za uklju?ivanje dogovorenog ?strojnog? rukopisa (najpopularnije vrste OCR rukopisa su: OCR-A, OCR-B, MICR (pogledajte slike ispod)). Za aplikacije, u kojima se zahtjeva br?i probir velikih koli?ina OCR znakova, preporu?ujemo upotrebu ?ita?a sa funkcijom OCR.
   
?ita?i OCR znakova imaju sposobnost mehani?ke ili elektronske pretvorbe uklju?enih slika teksta (npr. skeniranih dokumenata), u prave znakove teksta.

Trenutna ponuda ?ita?a sa OCR funkcijom:
 • prezentacijski ?ita? Metrologic MS7580 Genesis
 • pultni ?ita? Honeywell MS4980 VuQuest
 • industrijski ?ita? Microscan Quadrus MINI
 • industrijski ?ita? Microscan Quadrus MINI Velocity

  Navodimo aplikacije, u kojima je upotreba OCR naj?e??a:
 • identifikacija po?tnih po?iljki
 • identifikacija osoba (uklju?ivanje OCR znakova na osobnim izkaznicama i putovnicama te vizumima)
 • identifikacija ra?una, ?ekova in drugih bankovnih dokumenata
 • identifikacija dokumenata (npr. interno u ve?im organizacijama, javni upravi osiguranja)
 • identifikacija robe, namijenjene za pakiranje
 • identifikacija cijene robe na prodajnim policama du?ana (u Japanu)
 • identifikacija robe sa rokom upotrebe


  OCR znakovi na etiketama


  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>