translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
INTERESANTNI BAR KODOVI

Na webu kru?i serija vrlo interesantnih dizajnerskih bar kodova, koje mo?ete vidjeti i na na?oj stranici.

Vrlo zanimiljivi "dizajnerski bar kodovi"

Bar kod malo druga?ije

Najve?i barkod na svetu - najve?i QR barkod video


Za vi?e informacija o naljepnicama i etiketama nazovite (01) 20 15 500 ili mailom . Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

   
Zna?ajke repromaterijala koje osigurava LEOSS Adria-Kod su:
 • standardiziranost (u skladu s europskim pravilima i propisima razli?itih industrija i sektora),
 • osigurana stalna kvaliteta,
 • provjereni rad u povezanosti sa Zebra pisa?ima.  Brz povratak investicije: ideja za 2011


  
  na vrh 

  nazaj

 •     AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>