translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
TISKANJE ETIKETA U BOJI - ZEBRA COLOR IQ


Kada pomislimo na naljepnice u boji brzo spoznamo granice klasi?nog termalnog ispisa. Ovo predvi?a tiskanje naljepnica s prijenosom preko trake za tisak, koja je uglavnom crna, jednobojna. To nam uvijek nudi samo jednu boju, i tako je ideja vi?ebojnog ispisa podataka na naljepnice brzo nai?la na zid. U nekim slu?ajevima, ovisno od na?e kreativnosti bilo je mogu?e kreirati i vi?ebojne naljepnice, koja uklju?uje dvije ili ?ak tri boje, ali je takav tisak s izmjenjivanjem folija uzimao previ?e vremena i nije s isplatio. Unato? tim preprekama, ideja color printa naljepnice nikada stvarno prestala. Stoga su Zebrini stru?njaci razvili novu vrstu naljepnice na koje se podaci mogu tiskati u boji i bez uporabe filma.

Zebra Color IQ su termalne naljepnice s unaprijed pripremljenim aktivnim segmentima nevidljive tinte u podlozi, koji nisu vidljivi izvana. Segmenti naljepnice, kojih dimenzije moraju biti unaprijed definirani, su pretisnuti tako da se tisak na unaprijed odre?ena mjesta na naljepnici unaprijed oboji u definirane boje. Na te segmente mogu se ispisati tekst ili slika, ?ime se sprije?e ljudske gre?ke i smanje tro?kovi obrade. IQ Color naljepnice tako pove?aju efikasnost i fleksibilnost u radnim procesima i stoga su bolje od drugih metoda color ozna?avanja, kao ?to su dodatne naljepnice u boji ili flomasteri u boji, laserski ispis i ispis s inkjet pisa?a, i svakako bolje od unaprijed tiskane naljepnice u boji. Mo?emo izabrati do ?etiri boje koje pozicioniramo na ?elena mjesta na naljepnici. Korisni?ke zahtjeve proslije?ujemo u Zebrinu proizvodnju naljepnica, gdje se ove zone nevidljive tinte smjeste na oznaku u skladu sa ?eljama kupca. Kada korisnik dobije etikete i umete ih u svoj Zebra termalni pisa?, tiskanjem termalna glava aktivira nevidljivu boju, koja se u obliku teksta, grafike, logotipa ili negativa slike oboji u unaprijed odre?enu boju.

     
Zebra IQ Boja: termalno tiskanje naljepnica u boji - brzo, jednostavno i s razumnom cijenom (kao ?to je prikazano iznad i ispod slike)
   

Pri termalnom tisku, uvijek smo imali jednu boju i brzo zaboravili vi?ebojni ispis naljepnica. Ali sada to vi?e nije slu?aj. Zebra Color IQ je novi tip naljepnica za ispis podataka u boji. IQ Color omogu?uje ispis naljepnice u boji i to bez uporabe folije.Jednostavan, pouzdan, brz, kori?tenjem postoje?ih Zebra pisa?a. Kada naru?ujete naljepnice Zebra IQ, trebate pored dimenzije, odrediti boje i pozicije, koje su razli?ito obojene od crne. Boje, me?u kojima biramo su: crvena, naran?asta, ?uta, zelena, plava, ljubi?asta, svijetlo plava (cyan) i ru?i?asta (magenta). U slu?aju posebne narud?be, imamo mogu?nost i posebnog izbora boja.

Video prikaz naljepnice Zebra IQ Color  


Zebra Color IQ color naljepnice mogu se koristiti za:
 • ozna?avanje laboratorijskih uzoraka
 • oznake u skladi?tu
 • ozna?avanje prioritetnih izdavanja/otprema
 • gdje ?elimo u trgovini istaknuti karakteristike roba ili proizvode u akciji
 • istaknuti va?ne informacije za odre?ene robe / model / lokaciju
 • identifikacijski test predmeta
 • isticanje marketin?ke kampanje (promotivna naljepnica)
 • FIFO ozna?avanje
 • naljepnice u boji skladi?taru pru?aju upute za rukovanje / odlaganje robe
 • naljepnice u boji za transportne kartone s deklaracijom i bar kodom
 • proizvodnju za poznatog kupca (pod ugovorom)
 • osvjetljavanje posebnih relevantnih informacija
 • itd.


  IQ Color IQ je odli?no rje?enje za ozna?avanje u zdravstvu - za ozna?avanje laboratorijskih uzoraka ili narukvica za pacijente, kako je prikazano na slici gore

  Boje kao dodatna vrijednost, zbog koje je etiketa bitno druga?ija od normalnih, svakodnevnih etiketa
  Ozna?avanje Zebra IQ Colour etiketama olak?ava rad, spre?ava pogre?ke i nudi odli?no rje?enje za ozna?avanje ambala?e, jer ljudima, elementima u boji vizualno privla?i pozornost na neke specifi?nosti koje se mora uzeti u obzir kada rukuju ozna?enim artiklom, robom ili materijalom. IQ Color etiketa priop?ava npr. lokaciju u skladi?tu ili prodajnoj polici na kojoj je odre?eni paket ili proizvod. Poma?u nam dodatno izraziti akcijske proizvode ili njihove specifi?nosti. Budite kreativni i stvorite jedinstvenu vidljivost svom artiklu i time pove?ajete prepoznatljivost na tr?i?tu.

  Za vi?e informacija o etiketama u boji nazovite (01) 20 15 500 ili mailom . Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Video prezentacija opreme za bar kod:
 • Ru?ni bar kod terminali
 • Sistemska rje?enja
 • Bar kod skeneri
 • Printeri naljepnica i kartica te repromaterijal
 • Servis opreme za bar kod

  LEOSS linkovi:
 • najprodavaniji produkti
 • bar kod i RFID - Stru?njak savjetuje
 • kratko predstavljanje tvrtke s linkovima na na?e stranice
 • predbilje?ite se na na? newsletter (iT Gibanje)
 • prezentacije i opisi naljepnica sinteti?ke naljepnice ovdje, papirne naljepnice tu
 • rabljena oprema za bar kod
 • kiosk printeri Zebra
 • svi produkti i rje?enja

  Sistemska rje?enja za bar kod i RFID:
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • RF skladi?te  
  na vrh 

  nazaj

 •     NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>