translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
SMANJITI BROJ GRE?AKA I KA?NJENJA U PRIKUPLJANJU NARUD?BI

 
Opticon H21 i pripadaju?i elementi

Broj pogre?aka i ka?njenja u kombinaciji s odgovaraju?im softverom za pomo? mo?e se smanjiti ili sprije?iti modernom prijenosnom ra?unalnom opremom. Ovaj put ?emo predstaviti mobilni terminal H21, najnovije postignu?e japanskog proizvo?a?a Opticon namijenjenog poslovnom kori?tenju na terenskom radu, kao ?to su servis opreme na terenu, distribucija paketa s potvrdom uspje?ne isporuke u realnom vremenu i prostoru, te sve mobilne funkcije prodaje. To su: inventura, ankete, narud?be, unapre?enje prodaje, prihvat digitalnog potpisa, sljedivost itd. Terminal se preporu?a u kombinaciji s fleksibilnim sustavom za koordiniranje aktivnosti nabave, proizvodnje i prodaje - MOBOS, kojeg ?ini grupa aplikacija za mobilne korisnike. Postoji nekoliko me?usobno povezanih modula koji omogu?uju u?inkovitu organizaciju terenskih operacija i automatizaciju dokumenata, kao ?to su nov?ane transakcije i blagajni?ki primetak, otpremnice, izdatnice, me?uskladi?ni transferi, pregled zalihe, preuzimanje/zadu?ivanje. Kada je dobro osmi?ljen, realizacija ovog zadatka je znatno jednostavnija i ugodnija za djelatnike i stranke koje posjetite. Kori?tenjem mobilnih ra?unala, kao ?to su Opticon H21, MOBOS postaje u?inkovit komunikacijski alat izme?u centrale i terena.
   
Opticon H21 kao auto handsfree

Opticon H21 kombinira funkcionalnost ru?nog terminala s pametnim mobilnom telefonom i uklju?uje dosta dodatnih naprednih mogu?nosti. O ovim terminalima saznajte vi?e na ovom linku ili odnosno telefonom (01) 20 15 500.

Va?no: za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Video prezentacija opreme za bar kod:
 • Ru?ni bar kod terminali
 • Sistemska rje?enja
 • Bar kod skeneri
 • Printeri naljepnica i kartica te repromaterijal
 • Servis opreme za bar kod

  LEOSS linkovi:
 • najprodavaniji produkti
 • bar kod i RFID - Stru?njak savjetuje
 • kratko predstavljanje tvrtke s linkovima na na?e stranice
 • predbilje?ite se na na? newsletter (iT Gibanje)
 • prezentacije i opisi naljepnica sinteti?ke naljepnice ovdje, papirne naljepnice tu
 • rabljena oprema za bar kod
 • kiosk printeri Zebra
 • svi produkti i rje?enja

  Sistemska rje?enja za bar kod i RFID:
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • RF skladi?te

  Opticon H21, mobilni ure?aji, nabor najprodavanijih artikala

  
  na vrh 

  nazaj

 •     NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>