translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rješenje MOBOS koordinira >>
rješenja . mobilni terminali

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


REGAL
REGAL

Regal je korisniku prijazno i jednostavno rješenje za pomoć pri radu u skladištu, koji djeluje u povezanosti s Vašim poslovno-informatičkim sustavom. Omogućuje brzo i jednostavno rukovanje materijalima u skladištu, zaprimanje i izdavanje robe te inventuru. Za sve one koji trebaju dodatne funkcionalnosti, preporučujemo odabir cjelovitog rješenja MOBOS Skladište. Za rad na terenu preporučujemo MOBOS Terenska prodaja, MOBOS Prikupljanje narudžbi i pospješivanje prodaje, dok ćete popis osnovnih sredstava najefikasnije odraditi uz rješenje InventuraOS.

CJELOVITO RJEŠENJE REGAL

Sustavno rješenje za upravljanje skladištem predstavlja moćan alat za povećanje konkurentnosti na tržištu. Uvođenje bar kodova, ručnih terminala i softvera znače unapređenje procesa u skladištu, a učinkovito skladište je kritični faktor uspjeha logističkog lanaca.

Tri načina rada:
 • mobilni terminal i PC
 • barkod čitač i PC
 • mobilni terminal i ERP (razmjena datoteka)  Što

  Kako

  Zašto

  Na volju su dvije verzije:
  Regal - Jednostavno skladišno poslovanje
  Regal SL - Jednostavno skladišno poslovanje s potporom slijeđenju  Funkcionalnosti:
 • unos podataka preko tipkovnice ili barkod čitača,
 • unos podataka na ručnom terminalu (kod artikla, količina, serijski broj, rok uporabe),
 • pohrana podataka u više datoteka,
 • obrada više dokumenata odjednom,
 • jednostavna komunikacija s PC-jem,
 • rad teče u kombinaciji s uporabom PC-ja (glavu dokumenta oblikujemo na PC-ju),
 • uvid u šifrant artikala na terminalu (ispis podataka: naziv, cijena, zaliha artikla itd.),
 • potpora slijeđenju (serijski broj, rok uporabe, šarža) (Regal SL).  Reference:
  u Hrvatskoj: Dubravateks, Darm, Pemo trade, Nautilus, Trea trade, Spiona, Renoprom, u Italiji: Finpaper (Italija), u Sloveniji: Labod, Pivka Perutninarstvo, Tovarna olja GEA, TC motoshop, Izletnik Celje, KBM Fashion, Likopris, Imex trade, Hrib, Libris, Invest, Nastran, Škrlj, Strojtrg, Still commerce, Pollux, Mantler, Intihar Miha, Ena, Dar, Bokosoft, AMB ...

  Područja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • školstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Tražite pouzdano i pristupačno rješenje za skladište? Iskoristite njegov potencijal i odaberite korisniku prijazan i jednostavan sustav za rad i pomoć u skladištu Regal. LEOSS je također razvio softver za podršku logističkog centra, kako veleprodajnih tako i maloprodajnih tvrtki, uključujući i podršku za sljedivost proizvoda. ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rješenja iz našeg kataloga pružamo potpunu podršku i pomoć kao i vlastite servisne usluge. Mi razumijemo da su specifičnosti svake tvrtke različite, tako da su naša rješenja uvijek prilagođena korisnicima.
  Ključne riječi:
  učinkovito korištenje prostora za skladište, precizna kontrola i praćenje u stvarnom vremenu, nadzor zaliha robe i skladišta, brza i kontrolirana preskladištenja, smanjivanja koraka za prikupljanje robe, ručni terminali u skladištu, skraćeno vrijeme odziva, smanjenje broja pogrešaka, eliminacija zamornih ručnih postupaka pri nadzoru slijedivosti, praćenje šarži i datuma uporabe, uklanjanje kašnjenja knjiženja, prijenos velikog broja ručne dokumentacije u elektronički oblik, eliminacija neprimjerenog i neodgovarajućeg označavanje robe i isporuka kupcima, poboljšana kvaliteta usluga, smanjenje troškova - optimizacija. Optimizacija procesa i veća kontrola funkcioniranja skladišta je temelj za značajne uštede u logistici  Što - optimalnije poslovanje

  Osnovni cilj svakog poduzeća je optimalnije poslovanje skladišta. Upravljanje informacijama je ključ do uspeha. U pravom času, bez grešaka. Današnji trendovi su usmjereni k on-line potpori skladišnom poslovanju s uvođenjem barkoda, što pojednostavljuje upravljanje skladištem. Brz, učinkovit i nadgledan protok roba dosežemo dobrom organizacijom skladišta. Uvođenje barkoda, ručnih terminala i programske opreme znači unapređenje procesa u skladištu.

  Što želimo doseći:
 • učinkovito korištenje skladišnog prostora
 • detaljniji nadzor i ažurno vođenje zaliha roba i stanja skladišta
 • brze i kontrolirane premake u skladištu
 • minimizirati korake prijema roba
 • poslovanje ručnim terminali izvoditi na licu mesta - u skladištu
 • skratiti odzivno vrijeme
 • smanjiti broj grešaka
 • izbjeći dugotrajne i komplicirane ručne postupke pri slijedivosti
 • urediti slijeđenje po šaržama i datumu uporabe
 • izbjeći kasna ručna neažurna knjiženja – prenijeti velik broj ručne dokumentacije u slijedivi elektronski oblik
 • izbjeći neodgovarajuće označevanje roba i neodgovarajuću dobavu kupcima
 • povećati kvalitetu usluga
 • sniziti - optimizirati troškove
 • izbjeći preuranjeno kupovanje novih skladišnih prostora

  Nazad na početak  kako
  U procesu postizanja odgovarajućih promjena ključni postupak je prikupljanje informacija.

  Uz Vaš projektni tim provodimo procjenu trenutne situacije, analizu logističkih tokova, asortimana, tehnološku opremljenost, analizu procesa i sustava, kako bismo razumjeli očekivanja, potrebe i probleme korisnika, te zahtjevane značajke i funkcije u novom sustavu.

  Nakon analize predlažemo odgovarajuće optimalno rješenje prema situaciji i potrebama, te procjenu investicije i mogućnosti. Predlažemo i savjetujemo pri izboru tehnološke opreme i rekonstrukciji upravljanja skladištem za bolje funkcionalnosti i performanse. Predlažemo elemenate automatizacije i odgovarajuću informacijsku podršku skladišnom poslovanju. U procesu savjetujemo pri uvođenju bar koda, sustava označavanja, implementaciji tehnološke opreme te softverskih rješenja. Po implementaciji provodimo obuku korisnika tijekom uvodnog razdoblja, a kasnije pružamo tehničku i materijalnu podršku.

  Nazad na početak
  Zašto - kontrola funkcioniranja skladišta

  Optimizacija procesa te veća kontrola funkcioniranja skladišta je osnova za određene uštede u logistici.

  < b>Zašto želimo to doseći:
 • bolje iskorištenje vremena
 • kvaliteten nadzor nad procesima i stanjem skladišta u realnom vremenu
 • jednostavan, brz, pouzdan i odgovarajući način identifikacije robe (označene barkodom)
 • brz dostup i prikupljanje podataka
 • detaljno osigurana slijedlivost u skladištu (šarža, serijski broj, rok uporabe...)
 • optimalno raspoređivanje gibanja transportnih sredstava i izbor roba glede logičnih skladišnih putanja
 • ažurne i točne informacije o robama u skladištu
 • izdavanje papirnate dokumentacije - automatizacija postupaka rada
 • izbjegavanje višekratnoga unosa podataka i grešaka pri unosima
 • učinkovito vođenje i nadzor zaposlenih
 • veća produktivnost i lakši rad zaposlenih
 • odgovarajuće i pravovremeno izdavanje roba kupcima
 • izvedba blitz inventure artikla
 • smanjenje zastoja i čekanja kupca te s tim njegovo veće zadovoljstvo
 • optimizacija i smanjivanje troškova skladištenja
 • pouzdanost uporabe
 • povećanje obrtaja skladišta

  Nazad na početak


  regal - jednostavno skladišno poslovanje

  Jednostavan program za prijem i izdavanje roba te inventuru u skladištu.

  Sadržava šifrant artikala, zato nam se po očitavanju barkoda artikla ispišu različiti podaci, kao što su naziv artikla, cijena, zaliha, itd.

  Značajke:
 • rad teče u kombinaciji s uporabom PC-ja (glavu dokumenta oblikujemo na PC-ju)
 • jednostavna komunikacija s PC-jem
 • obrada više dokumenata odjednom

  Nazad na početak
  regal_sl - jednostavno skladišno poslovanje s potporom sljeđenju

  Jednostavan program za prijem i izdvanje roba te inventuru u skladištu.

  Sadržava šifrant artikala, zato nam se po očitavanju koda artikla ispišu različiti podaci, kao što su naziv artikla, cijena, zaliha, itd.

  Omogućuje:
 • potporu slijeđenju (broj serije, datum uporabe, šarža)
 • rad teče u kombinaciji s uporabom PC-ja (glavu dokumenta oblikujemo na PC-ju)
 • jednostavna komunikacija s PC-jem
 • obrada više dokumenata odjednomž

  Nazad na početak • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS SKLADIŠTE - Mora li Vaša roba biti u pravom času na pravom mjestu i to bez grešaka? Uz naše >>