translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra QLn 220
Zebra QLn 220

Za terenske operacije i kontinuirano ozna?avanje u skladi?tu i trgovini te gdje god nam je potreban kvalitetan otisak naljepnica, preporu?ujemo QLn 220, jer to je najmanji i najlak?i 0,57 kg Zebrin mobilni pisa? koji omogu?ava takav ispis. Priru?an i vrlo brz (100 mm/s) kada je u pitanju ispis potvrda, deklaracija, faktura i barkod naljepnica do ?irine 5,1 cm. Tako ?tedimo puno radnog vremena, a time pove?avamo produktivnost.

Pored ve?e brzine ispisa razlikuje se od konkurencije drugih proizvo?a?a po velikom LCD zaslonu s prakti?nim komandnim tipkama, ?ime se ?tedi baterija (Li-Ion baterija 2.45 Ah), te po jednostavnosti kori?tenja.

QLn 220 je dizajniran za rad u svim vremenskim uvjetima od kojih je za?ti?en robusnim ku?i?tem (IP 43 ili IP 54 (za?titno ku?i?te)), koje tako?er pru?a za?titu protiv pada s visine od metar i pol, pra?ine i vode i osigurava nesmetan rad u temperaturnom podru?ju izme?u -20?C do +50?C.


Zebra QLn 220 za ozna?avanje u trgovini (npr. rasprodaje)

Vezu s raznim ru?nim terminalima je omogu?ena dodatnom be?i?nom komunikacijom: Bluetooth i 802.11b/g/n, 10/100 Ethernet (putem podno?ja), dok je standardna ?i?na komunikacija USB 2.0 i RS-232. Procesiranje grafika i teksta je ubrzana zbog integriranog 32-bitnim procesorom (400 MHz) i pro?irene memorije (256 MB Flash i 128 MB RAM-a). Ugra?en je i sklop za generiranje datuma i vremena (RTC). Odaberite odgovaraju?e naljepnice i termalni papir << kliknite ovdje.

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Zebrine mobilne printere iz serije QLn (na slici gore je QLn 220 s ve?im bratom Qln320) preporu?amo pri a?urnom ozna?avanju artikala u trgovini, zdravstvu, skladi?tu i za terenske operacije u vezi s terminalom i pametnim telefonom tipa BlackBerry i iPhone ozna?avanje u trgovini (npr. rasprodaje)

  Uskoro: Ispis ra?una i etiketa do ?irine 104 mm: QLn 420

 • 
  na vrh 

  nazaj


      TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>