translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra EM220 i EM220II
Zebra EM220 i EM220II

Ultra mali mobilni pisa?i Zebra EM 220 i EM220II nude jeftini ?ad hoc? ispis naljepnica, ra?una, dokaza i drugih dokumenata na terenu u ?irini do 48 mm s mobilnih telefona sa MS Windows, Android in Apple (iOS6 in iOS 5). Kod rezolucije 8 t/mm (203 dpi) ovi pisa?i pru?aju brzinu (76 mm/s i ako govorimo o EM220II ?ak 90 mm/s) te jednostavan direktan termalni ispis zahvaljuju?i mo?noj tehnologiji, koja se nadopunjuje ekonomi?nom Li-ionskom baterijom, ugra?enom Flash memorijom (256 MB). EM220II uzdi?e dodatna oprema: ?ita? magnetnog zapisa, be?i?nu vezu 802.11 b/g oz. Bluetooth 3.0 + EDR. Ergonomski dizajn i mala te?ina (230g sa baterijom) najbolja je u kombinaciji sa dodatnom opremom; s jedne strane zadovoljstvo onog ?to tiska, kao i mir korisnika usluga s druge strane, jer omogu?auje primanje kartica pred o?ima kupaca. Ku?i?te osigurava pred padovi s visine 120 cm, stupanj za?tite je IP54, temperaturni interval od -10?C do +50?C. Dodatni razlozi za odabir serije EM220 II su jednostavno povezivanje sa najmodernijima telefonima (pisa?i su izra?eni za tisak iz Apple iPod, iPhone, iPad) i maksimalnu fleksibilnost, koja zapravo spada u ?eljeni repertoar pogodnosti, koje o?ekujemo od Zebre.

Uz seriju printera EM220 i EM220II preporu?ujemo softver za dizajniranje naljepnica NiceLabel


Zebra EM220 i EM220II su mobilni pisa?i za svaki d?ep

Tehni?ki podaci EM220

Tehni?ki podaci EM220II

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Zebra EM220 in EM220II tako?er su mobilni pisa?i za svaku ruku • 
  na vrh 

  nazaj


      AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>