translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra P4T
Zebra P4T

Zebra P4T je prvi prijenosni pisa?, koji omogu?uje direktan termalni ispis i ispis putem ispis trake. Mo?e se nadograditi na RFID tehnologiju. Pogodan je za rad u te?kim uvjetima, jer ga od utjecaja okoli?a ?titi robusno ku?i?te (od pada, pra?ine i vode), ?ime je osiguran gladak rad u temperaturnom podru?ju od -20?C n +50?C. Kako bi osigurali trajan ispis, moramo tako?er uz kolut naljepnica relevantnih dimenzija u P4T umetnuti i print vrpce, koje zovemo ?film? ili ?ribon?.


Zebra P4T krvna klinika

P4T pru?a kod rezolucije 8 to?aka na milimetar (203 dpi) gladak i brz ispis(brzine 76 mm/s) logotipa, bar koda i drugih grafika, uzimaju?i u obzir ?irinu ispisa do 101,6 mm. Razlog za br?i ispis le?i u 32-bitnom mikroprocesoru s ugra?enom Flash memorijom (8 MB) i standardnom memorijom 16 MB SRAM. Potro?nju ?tedne baterije kontroliramo preko LCD ekrana. Komunikacija s ru?nim ra?unalom mo?e se odvijati be?i?no (Bluetooth? 2.0 ili/n 802.11 b/g) ili ?i?no (USB).

Zahvaljuju?i robusnosti i ergonomiji (dr?a?i za no?enje na ramenu) idealan partner je za rad na terenu; terenska prodaja, izdavanje kazni, servis, inventar na terenu, obilje?avanje u skladi?tu, arhivu, ozna?avanje ? Ovaj prijenosni pisa? mo?e se svrtstati me?u ?user ? friendly? zbog automatskog pode?avanja filma za ispis, transparentnog prozora, kroz kojeg mo?emo pratitit stanje repromaterijala, jednostavne integracije i brze rotacije rola naljepnica i filma.


LCD prikazovalnik

Tehni?ki podaci

Interaktivan demo proizvoda

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka Zebra

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Mobilni pisa? Zebra P4T s dodatnom RFID nadgradnjom • 
  na vrh 

  nazaj


      PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>