translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


NiceLabel
*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT ***

NiceLabel

NiceLabel ?ini obitelj profesionalne programske opreme koja pru?a sveobuhvatno rje?enje za dizajn i tisak naljepnica, bar code i RFID oznake. To je najnapredniji takav programski paket na svjetskom tr?i?tu, ?to potvr?uje vi?e od 35.000 zadovoljnih klijenata. Njegove mogu?nosti o?ituju se u kombinaciji s vi?e od tisu?u pisa?a naljepnica koje su prepoznali proizvo?a?i, me?u kojima po kvaliteti odska?u Zebra, Godex, Datamax O'Neil i Cognitive. Podr?ano je kori?tenje svih vrsta baza podataka, njihova integracija u poslovne sustave i automatizirane sustave za ispis i potpunu izradu prilago?enih rje?enja tiskanje naljepnica, RFID (radio frequency) i bar kod naljepnice. NiceLabel je preveden na vi?e od 25 jezika, me?u kojima su slovenski i hrvatski jezik, ?to ne ?udi ako znamo da je svjetski poznati slovenski proizvod tvrtke Europlus Ltd. Svi proizvodi tako?er omogu?uje nadogradnje iz starije verzije na najnoviji softver NiceLabel.

NiceLabel sastavljaju tri glavne grupe:
1. NiceLabel Standard Series
 • NiceLabel Designer Express,

 • NiceLabel Designer Standard (QuickPrint/NicePrint video),

 • NiceLabel Designer Pro (EasyForms video),

 • NiceLabel PowerForms Desktop

 • Nice Label Suite koji uklju?uje specializirane module NiceForm, NicePrint, NiceWatch, NiceData, NicePrint Queue, NiceMemMaster, Pocket NiceLabel
 • NiceLabel Suite Network

  2. NiceLabel Enterprise Series (vi?e)

  3. NiceLabel Developer Series (vi?e)  Doma?a strana dobavlja?a

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500.


  Zmagovita kombinacija: NiceLabel i Zebra


 • 
  na vrh 

  nazaj


      IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>