translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
proizvodi . identifikacija . ?ita?i barkoda . moduli za ugradnju

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


4
6
structure
0
hello
 
Osnovni program
Moduli za ugradnju Opticon NLV Opticonova serija modula NLV ugradbenih ?ita?a uklju?uje kompaktne laserske skenere s mogu?no??u fiksnog pri?vr??enja. Moduli ?ita?a su proizvedeni u Japanu i na svoje >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell IS3480 Quantum Glavna osobina proizvoda je, da je potpuno automatski OEM-?ita?. ?itanje bar kodova je vi?esmjerno do 1.650 preleta u sekundi preko 20 linija. Postoji mogu?nost ?itanja samo preko >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Microscan MS-3 Microscan MS-3 je OEM-?ita?, isporu?uje se u 3 verzije: ugradbeni laserski ?ita?, CCD ?ita? i laserski ?ita? bez dodatnog ku?i?ta (engine) za ugradnju u ure?aje drugih proizvo?a?a. Sve verzije MS-3 >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Microscan MS-4 Microscan MS-4 je vrlo mali OEM-?ita? sposoban za ?itanje podataka u linearnom bar kodu, kao i u 2D kodu (npr., QR kod). 2D kod, koji OEM-?itata?i uspje?no ?itaju su vrlo maleni i visoke gusto?e, >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj


    MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>